Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Viết phương trình chính tắc của Elip a) biết trục lớn gấp đôi trục bé và tiêu cự bằng 6 3 b) elip

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Viết phương trình chính tắc của Elip
a) biết trục lớn gấp đôi trục bé và tiêu cự bằng 6 3
b) elip có độ dài trục lớn bằng 10 và trục bé bằng 6

1 bình luận về “Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Viết phương trình chính tắc của Elip a) biết trục lớn gấp đôi trục bé và tiêu cự bằng 6 3 b) elip”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Phương trình chính tắc (E): \frac{x^{2}}{a^{2}}+\frac{y^{2}}{b^{2}}=1(a>b>0)
  a)Vì (E) có:
  @Độ dài trục lớn gấp đôi trục bé: 2a=2(2b)⇒a=2b
  @Tiêu cự: 2c=6\sqrt{3}⇒c=3\sqrt{3}
  Khi đó: c^{2}=a^{2}-b^{2}
  ⇔27=(2b)^{2}-b^{2}
  ⇔27=4b^{2}-b^{2}
  ⇔27=3b^{2}
  ⇔b^{2}=9
  Lại có: a^{2}=c^{2}+b^{2}=27+9=36
  Vậy (E): \frac{x^{2}}{36}+\frac{y^{2}}{9}=1
  b)Vì (E) có:
  @Độ dài trục lớn: 2a=10⇒a=5
  @Độ dài trục bé: 2b=6⇒b=3
  Vậy (E): \frac{x^{2}}{25}+\frac{y^{2}}{9}=1

  Trả lời

Viết một bình luận