Trong một giỏ hoa có 5 bông hồng vàng, 3 bông hồng trắng và 4 bông hồng đỏ (các bông hoa coi như đôi một khác nhau). Người ta

Trong một giỏ hoa có 5 bông hồng vàng, 3 bông hồng trắng và 4 bông hồng đỏ (các bông hoa coi như đôi một khác nhau). Người ta muốn làm một bó hoa gồm 7 bông được lấy từ giỏ hoa đó. Hỏi có bao nhiêu cách chọn hoa biết bó hoa có đúng 1 bông hồng đỏ?

1 bình luận về “Trong một giỏ hoa có 5 bông hồng vàng, 3 bông hồng trắng và 4 bông hồng đỏ (các bông hoa coi như đôi một khác nhau). Người ta”

 1. Giải đáp:
  $112.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chọn $1$ trong $4$ bông hồng đỏ có $4$ cách
  Chọn $6$ trong $8$ bông hồng vàng hoặc trắng có $C_8^6$ cách
  Số cách chọn sao cho bó hoa có đúng $1$ bông hồng đỏ: $4.C_8^6=112$ (cách)
  Vậy có $112$ cách chọn.

  Trả lời

Viết một bình luận