Viết phương trình dạng tổng quát Đi qua gốc toạ độ O và có vectơ pháp tuyến b=(-2;4)

Viết phương trình dạng tổng quát
Đi qua gốc toạ độ O và có vectơ pháp tuyến b=(-2;4)

2 bình luận về “Viết phương trình dạng tổng quát Đi qua gốc toạ độ O và có vectơ pháp tuyến b=(-2;4)”

 1. Giải đáp:
   – Phương trình dạng tổng quát là $\rm  -2x+4y=0$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\rm  -$ Vì điqua gốc tọa độ O và có vectơ pháp tuyến $\rm  \mathop{b}\limits^{→}=(-2;4)$
  => Phương trình tổng quát: $\rm  -2(x-0)+4(y-0)=0$
  <=>$\rm  -2x+4y=0$

  Trả lời
 2. Phương trình dạng tổng quát: a(x-x_{0})+b(y-y_{0})=0
                    ↓ ↓ ↓
  Vì đi qua gốc tọa độ O(0; 0) và có vectơ pháp tuyến vec{b}=(-2; 4)
  Khi đó: 
     ⇒Phương trình dạng tổng quát: -2(x-0)+4(y-0)=0
  ⇔-2x+0+4y+0=0
  ⇔-2x+4y=0
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới