Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm A (-1;2) và song song với đường thẳng Δ : 3x – 13y + 1 = 0

Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm A (-1;2) và song song với đường thẳng Δ : 3x – 13y + 1 = 0

2 bình luận về “Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm A (-1;2) và song song với đường thẳng Δ : 3x – 13y + 1 = 0”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì d$\parallel$Δ: 3x-13y+1=0
  ⇒Phương trình của d: 3x-13y+c=0(c \ne 1)
  Vì d đi qua A(-1; 2) và song song với đường thẳng Δ
  ⇒d: 3.(-1)-13.2+c=0⇔c=29(tm)
  ⇒PT TQ của d: 3x-13y+29=0
  Lại có: VT PT vec{n_{d}}=(3; -13)⇒VT CP vec{u_{d}}=(13; 3)
  ⇒PT TS của d:{(x=-1+13t),(y=2+3t):}

  Trả lời
 2. Ta có : $\begin{cases} n_{\Delta}=(3;-13)\\d//\Delta \end{cases}$=>$\overrightarrow{n_{d}}$=$\overrightarrow{n_{\Delta}}$=(3;-13)=>$\overrightarrow{u_{d}}$=(13;3)
  PTTS (d) : $\begin{cases} x=-1+13t\\y=2+3t \end{cases}$ (t\inRR)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới