y = (2*x+1) /(x^2 -4*x+m-1) tìm m để có tập xác định trên R

y = (2*x+1) /(x^2 -4*x+m-1) tìm m để có tập xác định trên R

2 bình luận về “y = (2*x+1) /(x^2 -4*x+m-1) tìm m để có tập xác định trên R”

 1. Giải đáp:
  $m>5.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $y = \dfrac{2x+1}{x^2 -4x+m-1}$
  Hàm số xác định trên $\mathbb{R}$
  $\Rightarrow x^2 -4x+m-1$ vô nghiệm
  $\Rightarrow \Delta’ <0\\ \Leftrightarrow (-2)^2-m+1 <0\\ \Leftrightarrow 5-m <0\\ \Leftrightarrow m>5$
  Vậy với $m>5$ hàm số xác định trên $\mathbb{R}.$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  y=(2x+1)/(x^2-4x+m-1) có tập xác định trên R
  <=> x^2-4x+m-1 =0 vô nghiệm
  Δ’=4-m+1<0
  =>m>5

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới