cho hình chóp S.ABCD có AB và CD không song song. Gọi M là 1 điểm thuộc miền trong của tam giác SCD. a/ tìm giao điểm của đườ

cho hình chóp S.ABCD có AB và CD không song song. Gọi M là 1 điểm thuộc miền trong của tam giác SCD.
a/ tìm giao điểm của đường thẳng CD và mặt phảng (SBM)
b/ tìm giao điểm của đường thẳng BM với mặt phẳng (SAC)
C/ tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (SBM) và (SAC)

2 bình luận về “cho hình chóp S.ABCD có AB và CD không song song. Gọi M là 1 điểm thuộc miền trong của tam giác SCD. a/ tìm giao điểm của đườ”

 1. a)Gọi SMnnCD={N}
  2 mp (SBM) và (SCD) có S và M chung
  ->(SBM)nn(SCD)=SM
  Mà CD⊂(SCD)
  ->SMnnCD={N}
  Vậy {N}=CDnn(SBM)
  b)Gọi ACnnBN={H}
  2 mp (SAC) và (SBN) có S và H chung
  ->(SAC)nn(SBN)=SH
  Mà BM⊂(SBN)
  ->SHnnBM={K}
  Vậy {K}=BMnn(SAC)
  c)Theo b: (SAC)nn(SBN)=SH
  Mà (SBM)⊂(SBN)
  ->(SBM)nn(SAC)=SH

  cho-hinh-chop-s-abcd-co-ab-va-cd-khong-song-song-goi-m-la-1-diem-thuoc-mien-trong-cua-tam-giac-s

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Lấy E bất kỳ thuộc SC sao cho không trùng với S,C , lấy M bất kỳ thuộc
   DE sao cho M không trùng với D,E
  a) Kéo dài SM cắt CD tại F
  F ∈ CD, F∈ SE ⇔ F ∈(SBN) ⇒ F chính là giao điểm của (SBM) và CD
  b) Nối BF, nối AC cắt nhau tại G, Nối SG cắt BM tại H
  SG =(SAC) ∩(SBF)
  H = SG ∩ BM ⇒ H =BM ∩(SAC)
  c) Giao tuyến của (SAC) ∩ (SBM) = SG

  cho-hinh-chop-s-abcd-co-ab-va-cd-khong-song-song-goi-m-la-1-diem-thuoc-mien-trong-cua-tam-giac-s

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới