Cho hình chóp `S.ABCD` có đáy `ABCD` là hình bình hành tâm `O`. Gọi `M` là trung điểm SD. a. Chứng minh `AB` song song với mặ

Cho hình chóp `S.ABCD` có đáy `ABCD` là hình bình hành tâm `O`. Gọi `M` là trung điểm SD.
a. Chứng minh `AB` song song với mặt phẳng `(SCD)`, `OM` song song với mặt phẳng `(SAB)`
b. Gọi `G` là trọng tâm tam giác `BCD`. Xác định giao điểm `K` của `SA` và mặt phẳng `(MBG)`
c. Chứng minh `KG` song song với `(SBC)`

1 bình luận về “Cho hình chóp `S.ABCD` có đáy `ABCD` là hình bình hành tâm `O`. Gọi `M` là trung điểm SD. a. Chứng minh `AB` song song với mặ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  AB//CD
  => AB//(SCD)
  OM//SB
  =>OM//(SAB)
  b) gọi H là giao SO và BM
  => H là trọng tâm tam giác SBD
  => GH ∩SA ={K }
  => (MBG)∩SA = {K}
  c) (SH)/(HO)=2
  Dùng menelaus thì nhanh hơn 
  (SH)/(HO) * (GO)/(GA) * (AK)/(KS)=1
  G là trọng tâm tam giác BDC
  => (GO)/(OC)=1/3
  => (GO)/(AO+OG)=1/4
  =>(GO)/(GA)=1/4
  => 2* 1/4 * (AK)/(KS)=1
  => (KS)/(AK)=1/2
  => (KS)/(SA)=1/3
  (GC)/(AC) =(2/3OC)/(2OC) =1/3
  => (KS)/(SA)=(GC)/(AC)
  => GK//SC
   

  cho-hinh-chop-s-abcd-co-day-abcd-la-hinh-binh-hanh-tam-o-goi-m-la-trung-diem-sd-a-chung-minh-ab

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới