Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD , đáy lớn AD a) tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (SBC) và (SAD) b) tìm giao tuyế

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD , đáy lớn AD
a) tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (SBC) và (SAD)
b) tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD)

1 bình luận về “Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD , đáy lớn AD a) tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (SBC) và (SAD) b) tìm giao tuyế”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới