Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA=a3 vuông góc với đáy. Tính góc a) SB và AC b) SC và AB

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA=a3 vuông góc với đáy. Tính góc
a) SB và AC b) SC và ABViết một bình luận

Câu hỏi mới