Cho hình thang vuông ABCD có A và D = 90°, cạnh AB = 2cm, CD = 4cm, C = 45°. Tính diện tích của hình thang ABCD

Cho hình thang vuông ABCD có A và D = 90°, cạnh AB = 2cm, CD = 4cm, C = 45°. Tính diện tích của hình thang ABCD

1 bình luận về “Cho hình thang vuông ABCD có A và D = 90°, cạnh AB = 2cm, CD = 4cm, C = 45°. Tính diện tích của hình thang ABCD”

 1. Kẻ đường cao $BH$(  BH $\bot$ DC )
  Độ dài HC là:
  4 – 2 = 2 (cm )
  Vì $\triangle$ $BHC$ vuông tại $H$ có $\widehat{C}$ =$45^\circ$
  -> $\triangle$ $BHC$ cân tại $H$
  ⇔ $BH = HC = 2$ (cm)
  Diện tích hình thang $ABCD$ là:
  $$\frac{(AB + CD).2}{2}=6 (cm )$$

  cho-hinh-thang-vuong-abcd-co-a-va-d-90-canh-ab-2cm-cd-4cm-c-45-tinh-dien-tich-cua-hinh-thang-abc

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới