– Cho tập A = {1; 2; 3;…; 2022} và các số a, b, c $\in$ A. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có dạng $\overline{abc}$ sao cho a

– Cho tập A = {1; 2; 3;…; 2022} và các số a, b, c $\in$ A. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có dạng $\overline{abc}$ sao cho a < b < c và a + b + c = 2022
– Có 4 nữ sinh là tuyết, phượng, ngọc, hồng và 4 nam sinh tên là tuấn, tú, bình, dương cùng ngồi quanh một bàn tròn có 8 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp? (biết nam và nữ ngồi xen kẽ nhau)

1 bình luận về “– Cho tập A = {1; 2; 3;…; 2022} và các số a, b, c $\in$ A. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có dạng $\overline{abc}$ sao cho a”

Viết một bình luận