Cho tứ diện ABCD có 2 mặt ABC và BCD là 2 tam giác cân có chung đáy BC. Gọi I là trung điểm của cạnh BC A, CM rằng BC vuông g

Cho tứ diện ABCD có 2 mặt ABC và BCD là 2 tam giác cân có chung đáy BC. Gọi I là trung điểm của cạnh BC
A, CM rằng BC vuông góc (ADI)
B, gọi AH là đường cao của tam giác ADI. CM rằng AH vuông góc (BCD)Viết một bình luận

Câu hỏi mới