Chọn khẳng định đúng: A. 2 đường thẳng cùng song song với 1 mặt phẳng thì song song với nhau B. 2 mặt phẳng cùng song song vớ

Chọn khẳng định đúng:
A. 2 đường thẳng cùng song song với 1 mặt phẳng thì song song với nhau
B. 2 mặt phẳng cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì chúng song song
C. 2 mặt phẳng không song song thì cắt nhau
D. 2 mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì chúng song song

2 bình luận về “Chọn khẳng định đúng: A. 2 đường thẳng cùng song song với 1 mặt phẳng thì song song với nhau B. 2 mặt phẳng cùng song song vớ”

 1. -> Loại A vì 2 đường thẳng cùng song song với 1 mặt phẳng thì có thể song song, cắt nhau hoặc trùng nhau
  -> Loại B vì 2 mặt phẳng đó có thể trùng nhau
  -> Loại C vì 2 mặt phẳng không song song có thể trùng nhau hoặc cắt nhau
  => D đúng
  #Darmon

  Trả lời

Viết một bình luận