Có 5 tấm bìa được đánh số từ 1 đến 5. Rút ngẫu nhiên 2 tấm a) mô tả không gian mẫu b) tính xác xuất để tổng các số trên hai

Có 5 tấm bìa được đánh số từ 1 đến 5. Rút ngẫu nhiên 2 tấm
a) mô tả không gian mẫu
b) tính xác xuất để tổng các số trên hai tấm bìa bé hơn 5

1 bình luận về “Có 5 tấm bìa được đánh số từ 1 đến 5. Rút ngẫu nhiên 2 tấm a) mô tả không gian mẫu b) tính xác xuất để tổng các số trên hai”

 1. a)
  Không gian mẫu:
  n(\Omega) = C_5^2
  b)
  A: Tổng các số trên bìa bé hơn 5
  => (1;2) ; (1;3)
  =>n(A) = 2
  Xác xuất:
  P(A) = 2/C_5^2
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới