Dãy số nào trong các dãy số sau là dãy số giảm? A. 3, 8, 9, 10. B, 8, 6.4 C. y= 2n ( forall n in mathbb N ^ * ) . D. 1, 2, 7,

Dãy số nào trong các dãy số sau là dãy số giảm?
A. 3, 8, 9, 10.
B, 8, 6.4
C. y= 2n ( forall n in mathbb N ^ * ) .
D. 1, 2, 7, 8.

2 bình luận về “Dãy số nào trong các dãy số sau là dãy số giảm? A. 3, 8, 9, 10. B, 8, 6.4 C. y= 2n ( forall n in mathbb N ^ * ) . D. 1, 2, 7,”

 1. Giải đáp:
   $\rm  B. \,\, 8, \,\, 6.4$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Vì các dãy số còn lại đang tăng ít nhiều giá trị còn $\rm  B$ lại giảm từ $8 \to 6.4$
   

  Trả lời
 2. Gửi bn 
  Dãy số nào trong các dãy số sau là dãy số giảm?
  A. 3, 8, 9, 10.(tăng dần)
  B, 8, 6.4 ( từ 8 giảm còn 6,4)
  C. y= 2n ( forall n in mathbb N ^ * ) .
  D. 1, 2, 7, 8.(tăng dần)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới