Một hình chữ nhật có chiều dài bằng năm phần ba chiều rộng và hơn chiều rộng 3,4m tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

Một hình chữ nhật có chiều dài bằng năm phần ba chiều rộng và hơn chiều rộng 3,4m tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

2 bình luận về “Một hình chữ nhật có chiều dài bằng năm phần ba chiều rộng và hơn chiều rộng 3,4m tính chu vi và diện tích hình chữ nhật”

 1. d = 5/3 r => d – 5/3 r = 0 (1)
  d = r + 3,4 => d-r=3,4 (2)
  (1),(2) => d=8,5 (m)
                    r=5,1 (m)
  Chu vi: 2×(8,5+5,1)=27,2 (m)
  Diện tích: 8,5×5,1=43,35 (m²)

  Trả lời
 2. Hiệu số phần bằng nhau là
  5-3 =2 (phần)
  Chiều dài hình chữ nhật đó là:
  3,4 :2 xx 5 =8,5 (m)
  Chiều rộng hình chữ nhật đó là:
  8,5 – 3,4 =5,1 (m)
  Chu vi hình chữ nhật là:
  (8,5 +5,1) xx 2 =27,2 (m)
  Diện tích hình chữ nhật đó là 
  8,5 xx 5,1 =43,35(m^2)
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới