Một tổ có 10 nam 5 nữ chọn ngẫu nhiên 4 người tìm xác suất chọn được 3 nam 1 nữ

Một tổ có 10 nam 5 nữ chọn ngẫu nhiên 4 người tìm xác suất chọn được 3 nam 1 nữ

2 bình luận về “Một tổ có 10 nam 5 nữ chọn ngẫu nhiên 4 người tìm xác suất chọn được 3 nam 1 nữ”

 1. Không gian mẫu:
  n(\Omega) = C_15^4
  A: ” Chọn được 3 nam 1 nữ”
  => n(A) = C_10^3 . C_5^1
  => P(A) = (C_10^3 . C_5^1)/(C_15^4) =40/91
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới