Cho cấp số cộng 2, x,3? Kết quả đúng là ( cách giải)

Cho cấp số cộng 2, x,3?

Kết quả đúng là ( cách giải)

1 bình luận về “Cho cấp số cộng 2, x,3? Kết quả đúng là ( cách giải)”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới