Cho hình chóp SABC có SA=SB=SC=AB=AC=BC=a.Chứng minh AB vuông góc SC?

Cho hình chóp SABC có SA=SB=SC=AB=AC=BC=a.Chứng minh AB vuông góc SC?

1 bình luận về “Cho hình chóp SABC có SA=SB=SC=AB=AC=BC=a.Chứng minh AB vuông góc SC?”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    Vì SA=SB=SC=AB=AC=BC=a
   Nên ΔSAB đều, ΔABC đều
   Gọi I là trung điểm AB khi đó ta có:
   ΔSAB đều =>SI⊥AB
   ΔABC đều =>CI⊥AB
   Ta xét 
  {(AB⊥SI),(AB⊥IC):}
   =>AB⊥(SIC)
   =>AB⊥SC

  cho-hinh-chop-sabc-co-sa-sb-sc-ab-ac-bc-a-chung-minh-ab-vuong-goc-sc

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới