Giúp tôi với câu này môn Toán 11 Bài tập: Cho hàm số: y= x³-3x²+1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tạ

Giúp tôi với câu này môn Toán 11

Bài tập: Cho hàm số: y= x³-3x²+1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ là 1

1 bình luận về “Giúp tôi với câu này môn Toán 11 Bài tập: Cho hàm số: y= x³-3x²+1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tạ”

Viết một bình luận