Tìm 1 CSC có 6 số hạng, biết tổng 5 số hạng đầu là 31, tổng 5 số cuối là 62.

Tìm 1 CSC có 6 số hạng, biết tổng 5 số hạng đầu là 31, tổng 5 số cuối là 62.Viết một bình luận

Câu hỏi mới