Trong chương trình GDPT 2018 đối với cấp THPT, học sinh được chọn 4 môn trong số những môn sau: 1. Địa lý 2. Giáo dục kinh tế

Trong chương trình GDPT 2018 đối với cấp THPT, học sinh được chọn 4 môn trong số những môn sau:
1. Địa lý
2. Giáo dục kinh tế và pháp luật
3. Vật lý
4. Hóa học
5. Sinh học
6. Tin học
7. Công nghệ
8. Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật)
Hỏi có bao nhiêu cách chọn tổ hợp môn?

1 bình luận về “Trong chương trình GDPT 2018 đối với cấp THPT, học sinh được chọn 4 môn trong số những môn sau: 1. Địa lý 2. Giáo dục kinh tế”

 1. Trong chương trình GDPT 2018 đối với cấp THPT, học sinh được chọn 4 môn trong số những môn sau:
  1. Địa lý
  2. Giáo dục kinh tế và pháp luật
  3. Vật lý
  4. Hóa học
  5. Sinh học
  6. Tin học
  7. Công nghệ
  8. Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật)
   có 3 cách chọn tổ hợp môn

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới