Căn bậc 2 của 9 nhân với căn bậc 2 của 81

Căn bậc 2 của 9 nhân với căn bậc 2 của 81

2 bình luận về “Căn bậc 2 của 9 nhân với căn bậc 2 của 81”

  1. Căn bậc 2 của 9 nhân với căn bậc 2 của 81
    Căn bậc 2 của 9 là 3, Căn bậc 2 của 81 là 9.
    3 x 9
    => Đáp án là 27

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới