Cho `\bb{A}`, `\bb{B}` là hai tập hợp. `\color{red}{\bb \text{a)}` Chứng minh rằng: `\bb {A} \cup (\bb{B} \cap \bb{A}) = \bb{

Cho `\bb{A}`, `\bb{B}` là hai tập hợp.
`\color{red}{\bb \text{a)}` Chứng minh rằng: `\bb {A} \cup (\bb{B} \cap \bb{A}) = \bb{A}`.
`\color{red}{\bb \text{b)}` Chứng minh rằng nếu: `\bb{A} – \bb{B} = \bb{B} – \bb{A}` thì `\bb{A} = \bb{B}`.

2 bình luận về “Cho `\bb{A}`, `\bb{B}` là hai tập hợp. `\color{red}{\bb \text{a)}` Chứng minh rằng: `\bb {A} \cup (\bb{B} \cap \bb{A}) = \bb{”

 1. Gửi ạ
  a.
  text{ B∩A = C}
  ⇒ text{C∈ A}
  ⇒ text{A∪C = A (điều phải chứng minh)}
  b.
  text{A – B = B – A}
  ⇒ text{A + A = B + B}
  ⇒text{A = B (điều phải chứng minh)}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) B∩A =C ⇒ C∈ A
  ⇒ A∪C = A (đpcm)
  b) A-B =B-A ⇒ A+A =B+B
  mà A+A =A
        B+B =B
  ⇒ A =B (đpcm)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới