Cho hình chóp điều S.ABCD có cạnh đáy bằng 5 và cạnh bên tạo với đáy một góc 30. Tính thể tích của hình chóp đều đó.

Cho hình chóp điều S.ABCD có cạnh đáy bằng 5 và cạnh bên tạo với đáy một góc 30. Tính thể tích của hình chóp đều đó.

1 bình luận về “Cho hình chóp điều S.ABCD có cạnh đáy bằng 5 và cạnh bên tạo với đáy một góc 30. Tính thể tích của hình chóp đều đó.”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới