Nghiên cứu chiều cao của những người trưởng thành, người ta nhận thấy rằng chiều cao đó tuân theo quy luật phân phối chuẩn vớ

Nghiên cứu chiều cao của những người trưởng thành, người ta nhận thấy rằng chiều cao đó tuân theo quy luật phân phối chuẩn với trung bình là 170cm và độ lệch chuẩn 4cm. Hãy xác định : a. Tỷ lệ người trưởng thành có chiều cao trên 175cm. b. Tỷ lệ người trưởng thành có chiều cao từ 165cm đến 177cm. mn giúp em với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới