ba phân xưởng cùng sản xuất 1 loại sản phẩm với tỉ lệ 20%, 30%,50%. Tỉ lệ phế phẩm tương ứng của ba phân xưởng là 5%, 10%,

ba phân xưởng cùng sản xuất 1 loại sản phẩm với tỉ lệ 20%, 30%,50%. Tỉ lệ phế phẩm tương ứng của ba phân xưởng là 5%, 10%, 20%. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm

a) Tính xác suất để sản phẩm lấy ra là sản phẩm đạt chất lượng

b) Tính xác suất để sản phẩm đạt chất lượng được lấy ra là sản phẩm của phân xưởng thứ 3 theo thứ tự trên.Viết một bình luận

Câu hỏi mới