Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 2a. Tam giác SAB là tam giác vuông cân tại s và nằm trong mặt phẳn

Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 2a. Tam giác SAB là tam giác vuông cân tại s và nằm trong mặt phẳng vuông góc với tính góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng ABC. A. 60 độ. B. 30 độ. C. 45 độ. D.90 ĐộViết một bình luận

Câu hỏi mới