Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 2a tam giác SAB là tam giác vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng

Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 2a tam giác SAB là tam giác vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy tính góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC)? A 60 độ. B 30 độ. C 45 độ. D 90 độViết một bình luận

Câu hỏi mới