Số mặt đối xứng của lăng trụ tam giác đều

Số mặt đối xứng của lăng trụ tam giác đều

2 bình luận về “Số mặt đối xứng của lăng trụ tam giác đều”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hình lăng trụ tam giác đều có 4 mặt phẳng đối xứng.
  Chẳng hạn lăng trụ tam giác đều sẽ có 3+1=4 mặt đối xứng.(3 cạnh )

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới