trong tam giác vuông có hai cạnh góc vuông tỉ lệ với 2:3 . biết diện tích tam giác bằng 12 cm² tính độ dài 2 góc vuông trong

trong tam giác vuông có hai cạnh góc vuông tỉ lệ với 2:3 . biết diện tích tam giác bằng 12 cm² tính độ dài 2 góc vuông trong tam giácViết một bình luận

Câu hỏi mới