1.Tính độ dài đường gấp khúc ABCD, biết AB = 34cm, BC = 25cm, CD = 28cm 2.Có 17lít nước đựng trong các trang 5lít và 2 lít. H

1.Tính độ dài đường gấp khúc ABCD, biết AB = 34cm, BC = 25cm, CD = 28cm
2.Có 17lít nước đựng trong các trang 5lít và 2 lít. Hỏi có mấy can 5lít? Mấy can 2lítViết một bình luận

Câu hỏi mới