5 bạn cầm 30 quả bóng bay các màu xanh,đỏ,vàng.Bạn nào cũng cầm trên tay các quả bóng bay đủ cả 3 màu và không có 2 bạn nào c

5 bạn cầm 30 quả bóng bay các màu xanh,đỏ,vàng.Bạn nào cũng cầm trên tay các quả bóng bay đủ cả 3 màu và không có 2 bạn nào có số quả bóng bay giống nhau.Hỏi bạn có nhiều bóng bay nhất có thể cầm bao nhiêu quả bóng bay?

1 bình luận về “5 bạn cầm 30 quả bóng bay các màu xanh,đỏ,vàng.Bạn nào cũng cầm trên tay các quả bóng bay đủ cả 3 màu và không có 2 bạn nào c”

 1. Giải đáp:
   12 quả
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bạn nào cũng cầm các quả bóng bay đủ 3 màu nên mỗi bạn có ít nhất là 3 quả bóng bay.
  Để số bóng của một bạn là nhiều nhất thì số bóng của các bạn còn lại là ít nhất có thể. Mà không có 2 bạn nào có số quả bóng bay giống nhau nên ta chọn 4 bạn có số bóng bay ít lần lượt là 3 quả; 4 quả; 5 quả; 6 quả.
  Vậy bạn có nhiều bóng bay nhất có thể cầm là 30-3-4-5-6=12 quả bóng bay

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới