a , muốn tìm số bị trừ ta … b , muốn tìm số hạng ta … c, muốn tìm số trừ ta …. nhanh cho hn ak

a , muốn tìm số bị trừ ta …
b , muốn tìm số hạng ta …
c, muốn tìm số trừ ta ….
nhanh cho hn ak

2 bình luận về “a , muốn tìm số bị trừ ta … b , muốn tìm số hạng ta … c, muốn tìm số trừ ta …. nhanh cho hn ak”

 1. a, Muốn tìm số bị trừ ta lấy thương cộng với số trừ
  Ta có :
  Số bị trừ – Số trừ = Thương
  -> Số bị trừ = Thương + số trừ
  b, Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ cho số hạng đã biết
  Ta có :
  Số hạng- Số hạng= Tổng
  ->    Số hạng=   Tổng – Số hạng
  —-
  c, Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ cho thương
  Ta có :
  Số bị trừ – Số trừ = Thương
  -> Số  trừ = Số bị trừ – Thương

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a , muốn tìm số bị trừ ta lấy số trừ trừ đi hiệu .
  b , muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết .
  c , muốn tìm số trừ ta lấy hiệu cộng số bị trừ .
  chúc bn hok tốt !
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới