âu 4 : Tính nhanh. a, 2 x 6 + 2 x 3 + 2

âu 4 : Tính nhanh.
a, 2 x 6 + 2 x 3 + 2Viết một bình luận