có 2 can rỗng,một can 7 lít,một can 5 lít.cần lấy ra 2 lít từ bể thì phải làm thế nào

có 2 can rỗng,một can 7 lít,một can 5 lít.cần lấy ra 2 lít từ bể thì phải làm thế nào

2 bình luận về “có 2 can rỗng,một can 7 lít,một can 5 lít.cần lấy ra 2 lít từ bể thì phải làm thế nào”

 1.                                                                Giai
  Số lít lấy từ bể là :
  7 – 2 = 5 (lít)
  Đáp số : 5 lít

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Cần lấy ra 2 l   thì ta dót vào can   7l   và từ can   7l   đổ sang can   5l   đến khi đầy can   5l   thì số nước còn lại ở can 7l  là   2l   nước 
  $#nguyenminhkhoi524$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới