để viết một dãy số liên tiếp từ 1 đến 15 thì bình cần viết tất cả bao nhiêu chữ số

để viết một dãy số liên tiếp từ 1 đến 15 thì bình cần viết tất cả bao nhiêu chữ số

2 bình luận về “để viết một dãy số liên tiếp từ 1 đến 15 thì bình cần viết tất cả bao nhiêu chữ số”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
       Vì có 9 số có 1 chữ số là từ 1 đến 9.
       Số chữ số đánh từ 1 đến 9 là:
            1×9=9 (text{chữ số})
       Các số từ 10 đến 15 có 2 chữ số và có 6 số.
       Số chữ số đánh từ 10 đến 15 là:
            2×6=12 (text{chữ số})
       Tổng các chữ số khi đánh từ 1 đến 15 là:
            9+12=21 (text{chữ số})
                 Đáp số: 21 text{chữ số}
  *Xin câu trả lời hay nhất*
  ~MioWiky~
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có 9 số từ 1 đến 9.
  Các số từ 10 đến 15 có 6 số.
  Tổng các chữ số khi viết từ 1 đến 15 là :
  (1xx9)+(6xx2)=21( chữ số )
       $Đ/s:…$ 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới