mẹ mua 40 cây cam giống để trồng mẹ đẵ trồng được 5 cây hỏi mẹ còn phải trồng bao nhiêu cây

mẹ mua 40 cây cam giống để trồng mẹ đẵ trồng được 5 cây hỏi mẹ còn phải trồng bao nhiêu cây

2 bình luận về “mẹ mua 40 cây cam giống để trồng mẹ đẵ trồng được 5 cây hỏi mẹ còn phải trồng bao nhiêu cây”

Viết một bình luận