Mỗi tuần lễ em đi học 5 ngày, còn lại là ngày nghỉ. Hỏi trong 8 tuần lễ: a) Em đi học bao nhiêu ngày? b) Em nghỉ học bao nhiê

Mỗi tuần lễ em đi học 5 ngày, còn lại là ngày nghỉ. Hỏi trong 8 tuần lễ:
a) Em đi học bao nhiêu ngày?
b) Em nghỉ học bao nhiêu ngày?
nhanh ạ mai em nộp sớm …. ai nhanh nhất em sẽ cho ctrlhn ạ .

2 bình luận về “Mỗi tuần lễ em đi học 5 ngày, còn lại là ngày nghỉ. Hỏi trong 8 tuần lễ: a) Em đi học bao nhiêu ngày? b) Em nghỉ học bao nhiê”

 1. a)
  8 tuần đi học trong số ngày là:
  5 xx 8 = 40 (ngày)
  b)
  Trong 1 tuần được nghỉ số ngày là:
  7 – 5 = 2 (ngày)
  8 tuần nghỉ được số ngày là:
  2 xx 8 = 16 (ngày)
  Đáp số: 16 ngày

  Trả lời
 2. $\text{ Em đã đi học số ngày là :}$
  $\text{ 5 x 8 = 40 ( ngày )}$
  $\text{ Số ngày em được nghỉ trong 1 tuần là :}$
  $\text{ 7 – 5 =  2 ( ngày )}$
  $\text{ Em nghỉ số ngày là :}$
  $\text{ 2 x 8 = 16 ( ngày )}$
  $\text{ Đáp số : .. }$

  Trả lời

Viết một bình luận