Nga có một sợi dây ruy băng dài 4 dm , Hồng có một sợi dây ruy băng dài 35 cm hỏi sợi dây của bạn nào dài hơn?

Nga có một sợi dây ruy băng dài 4 dm , Hồng có một sợi dây ruy băng dài 35 cm hỏi sợi dây của bạn nào dài hơn?

2 bình luận về “Nga có một sợi dây ruy băng dài 4 dm , Hồng có một sợi dây ruy băng dài 35 cm hỏi sợi dây của bạn nào dài hơn?”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi 4dm=40cm
  Ta có 40>35
  Do đó 40cm>35cm
  Hay 4dm>35cm
  Vậy sợi dây của bạn Nga dài hơn
  ———————————————
  @Changg_A team has no name

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới