Bạn Hoa cân nặng 35 kg bạn Hà nhẹ hơn bạn hoa 3 kg Hỏi cả hai bạn cân nặng bao nhiêu kg(mik cần gấp ạ) vostro 5 sao cho câ

Bạn Hoa cân nặng 35 kg bạn Hà nhẹ hơn bạn hoa 3 kg Hỏi cả hai bạn cân nặng bao nhiêu kg(mik cần gấp ạ) vostro 5 sao cho câu trl nhanh

2 bình luận về “Bạn Hoa cân nặng 35 kg bạn Hà nhẹ hơn bạn hoa 3 kg Hỏi cả hai bạn cân nặng bao nhiêu kg(mik cần gấp ạ) vostro 5 sao cho câ”

 1.             giải
  bạn Hà nặng số kg là:
          35 – 3 = 32 ( kg )
  cả 2 bạn cân nặng số kg là:
           35 + 32 = 67 ( kg )
                  đáp số : 67 kg
   chúc học tốt 🙂

  Trả lời

Viết một bình luận