Cả nhà giúp e với ạ 1 số nhân với 3 được kết quả bằng 20 trừ đi số đó vậy số đó là bao nhiêu ạ

Cả nhà giúp e với ạ 1 số nhân với 3 được kết quả bằng 20 trừ đi số đó vậy số đó là bao nhiêu ạViết một bình luận

Câu hỏi mới