có 1 cân đĩa và 2 quả cân 5kg và 2kg. làm thế nào để cân được 3kg gạo

có 1 cân đĩa và 2 quả cân 5kg và 2kg. làm thế nào để cân được 3kg gạo

2 bình luận về “có 1 cân đĩa và 2 quả cân 5kg và 2kg. làm thế nào để cân được 3kg gạo”

 1. giải:
  Lần 1: đặt quả cân 5kg lên đĩa cân bên trái và cho quả cân 2kg cùng với một số gạo lên đĩa cân bên phải sao cho hai đĩa cân bằng nhau. Khi đó mỗi đĩa cân nặng 5kg, số gạo cân được lúc này là 5kg – 2kg = 3kg.Lần 2: lấy quả cân 5kg ở đĩa cân bên trái xuống và chuyển quả cân 2kg từ đĩa cân bên phải sang đĩa cân bên trái. Sau đó ta thực hiện bớt chỗ gạo ở đĩa cân bên phải sao cho hai đĩa cân bằng nhau. Số gạo đã bớt ra bằng 3kg – 2kg = 1kg.

  Trả lời
 2. Cách giải:
  Đặt quả cân 5kg vào 1 bên đĩa cân.
  Đặt 3kg gạo và quả cân 2kg chung đĩa cân còn lại
  Khi đó cân sẽ cân bằng và sẽ cân được 3kg gạo.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới