Có một số quả táo đem chia đều cho hai bạn mỗi bạn được 10 quả táo và còn thừa một quả hồng có tất cả bao nhiêu quả táo

Có một số quả táo đem chia đều cho hai bạn mỗi bạn được 10 quả táo và còn thừa một quả hồng có tất cả bao nhiêu quả táoViết một bình luận

Câu hỏi mới