Đội 2 trồng được 65 cây , đội 2 trồng nhiều hơn đội một 28 cây . Hỏi đội 1 trồng được bao nhiêu cây Giúp tớ ..

Đội 2 trồng được 65 cây , đội 2 trồng nhiều hơn đội một 28 cây . Hỏi đội 1 trồng được bao nhiêu cây

Giúp tớ ..

2 bình luận về “Đội 2 trồng được 65 cây , đội 2 trồng nhiều hơn đội một 28 cây . Hỏi đội 1 trồng được bao nhiêu cây Giúp tớ ..”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới