Giải hộ mik bài này vs nhé Đề bài: Tính nhanh 3-4+7-8+11-12+15-16+19

Giải hộ mik bài này vs nhé

Đề bài: Tính nhanh

3-4+7-8+11-12+15-16+19Viết một bình luận