Hai bác thợ cưa ,cưa một cây gỗ dài 8m thành những đoạn dài 1m , cứ 10 phút thì cưa được một đoạn, hỏi mất bao nhiêu phút

Hai bác thợ cưa ,cưa một cây gỗ dài 8m thành những đoạn dài 1m , cứ 10 phút thì cưa được một đoạn, hỏi mất bao nhiêu phút mới cưa xong đoạn gỗ ấy

2 bình luận về “Hai bác thợ cưa ,cưa một cây gỗ dài 8m thành những đoạn dài 1m , cứ 10 phút thì cưa được một đoạn, hỏi mất bao nhiêu phút”

 1. $\text{ Cây gỗ dài 8 m và cần cưa ra khúc 1 m nên cần 7 lần cưa }$ 
  $\text{ $\Rightarrow$ Cần số thời gian là }$
  $\text{ 10 x 7 = 70 phút }$
  $\text{ Đáp số: 70 phút}$

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
                                                            Giải
  – Hai bác thợ phải cưa số đoạn gỗ là: 
                   8 : 1 = 8 (đoạn)
  – Để cưa xong đoạn gỗ dài 8m cần số phút là:
                   8 × 10 = 80 (phút)
                Đáp số: 80 phút.
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới