Hãy lập tất cả các số có hai chữ số có tổng các chữ số bằng 5. Gấp gấp, giúp mik vsss.

Hãy lập tất cả các số có hai chữ số có tổng các chữ số bằng 5.

Gấp gấp, giúp mik vsss.

2 bình luận về “Hãy lập tất cả các số có hai chữ số có tổng các chữ số bằng 5. Gấp gấp, giúp mik vsss.”

  1. → Ta có:
    5 = 5 + 0 = 4 + 1 = 3 + 2
    Vậy các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 5 là: 50; 41; 14; 32; 23

    $@Ptt212$

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới