Hãy vẽ hình minh họa cách chia một hình chữ Nhật thành : a 5 hình chữ Nhật b : 5 hình tam giác

Hãy vẽ hình minh họa cách chia một hình chữ Nhật thành : a 5 hình chữ Nhật b : 5 hình tam giác

2 bình luận về “Hãy vẽ hình minh họa cách chia một hình chữ Nhật thành : a 5 hình chữ Nhật b : 5 hình tam giác”

Viết một bình luận