Lớp 2a có 32 học sinh trong đó số bạn nam kém số học sinh cả lớp là 15 bạn. Hỏi số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ là bao nhiê

Lớp 2a có 32 học sinh trong đó số bạn nam kém số học sinh cả lớp là 15 bạn. Hỏi số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ là bao nhiêu bạnViết một bình luận

Câu hỏi mới